שיפוצים: 9 כללי ברזל לבחירת קבלן שיפוצים מעולה

שיפוצים, תמ"א 38,

לוח התשלומים צריך להיות מחולק על פי שלבי ביצוע העבודות ולהיות משולם לאחר סיום כל שלב ולאחר שניתן לכך אישור של המפקח; יש לציין בחוזה בצורה ברורה את אחריותו של הקבלן לטיב העבודות ולקבוע מועדים הגיוניים וסבירים לתחילתה של אחריות זו