פתיחת תיק משכנתא: רשימת המסמכים שתצטרכו לארגן

בכדי שהבנק יעניק לכם משכנתא לרכישת דירה, הוא חייב לפתוח לכם תיק משכנתא. גובה העמלה משתנה מבנק לבנק ומלקוח ללקוח, לכן תמיד מומלץ להתמקח!

קלסר, ניירת, נירות, תיקיה

פתיחת תיק משכנתא – זהו שלב חשוב והכרחי בדרך לקבלת משכנתא שתממש את חלום הדירה. בדומה לכל השירותים שהבנק מעניק, גם השירות הזה כרוך בעמלה אך מדובר בסכום זניח יחסית לגובה העמלות שיש לשלם על ההלוואה עצמה. עם זאת, תמיד כדאי ומומלץ להתמקח עם הפקיד על גובה עמלת פתיחת התיק. מרבית הבנקים נוהגים לתת הנחות והמאמץ עשוי להשתלם.

מתי פותחים תיק משכנתא?

ברגע שמצאתם את הנכס המתאים, אתם פונים לבנק משכנתאות ומבקשים אישור עקרוני לקבלת ההלוואה. כדי שהבנק ייתן לכם כזה אישור, הנכם תתבקשו לאסוף את כל המסמכים המעידים על מצבכם הכלכלי לכדי תיק אחד – תיק משכנתאות. כשהוא מוכן והלווה משלם עמלת פתיחת תיק משכנתא הנעה בין 0.6%-0.25%, מגיע השלב של בחינת התיק – אבל על כך נדבר בכתבה הבאה. כרגע נתמקד – באילו מסמכים יש לאסוף לבנק לצורך פתיחת תיק משכנתא?

מסמכים לפתיחת תיק משכנתא – כללי

1. טופס בקשה עם פרטיו האישיים של מבקש המשכנתא החתום על ידי.

2. צילום תעודת זהות של הלווה כולל ספח פרטיים אישיים. עולים חדשים מציגים צילום תעודת עולה.

3. תעודת זכאות של משרד הבינוי והשיכון, רק למי שזכאי בהתאם לקריטריונים שונים המפורטים באתר האינטרנט של המשרד.

4. לשכירים: 3 תלושי משכורת עדכניים ממקום עבודתו. לעצמאיים: שומת מס מהשנה האחרונה ואישור של רואה חשבון על גובה ההכנסות בשנה האחרונה. בנוסף, יש להציג גם 3 תלושי שכר או שומת מס של הערב.

5. תדפיסי חשבון עו"ש מ- 5 חודשים אחרונים בבנק שללווה יש חשבון פרטי פלוס 5 תדפיסים כאלה של הערב.

6. אישור על הכנסות ממקורות אחרים, במידה ויש כמו דירה להשקעה המניבה תשואה, ביטוח לאומי וכו'.

7. צילום חוזה רכישת דירה בבנייה רוויה או בית קרקע.

8. נוסח רישום טאבו או אישור זכויות עדכני ממינהל מקרקעי ישראל ו/או אישור זכויות מהחברה הקבלנית במידה והיא מוגדרת על ידי המינהל כגורם משכן ו/או הסכם חכירה ממינהל מקרעי ישראל במידה והנכס מועבר בחכירה.

מסמכים לפתיחת תיק משכנתא – לבונים בבנייה עצמית או הרחבה

1. צילום של תוכנית בנייה מאושרת יחד עם היתר בנייה בתוקף.

2. חוזה פיתוח / חכירה ממינהל מקרקעי ישראל או העתק נוסח רישום מקרקעין המוכיח את זכויות הלווה על הקרקע.

לסיכום, חשוב לזכור כי אלו הם המסמכים הבסיסיים שיש להציג לבנק לצורך פתיחת תיק משכנתא, והבנקים מתנים את פתיחת התיק, כל אחד, בהתאם לתנאיו ונהליו.