מצב השוק: ירידה של כ- 7% ברכישת דירות חדשות ברבעון הראשון של 2014

במקביל פרסם בנק ישראל כי שיעור החזר החודשי הממוצע ירד ל- 27.3% מ- 30.2%

הרבעון הראשון של 2014 היה בהחלט חיובי לכל מי שמצפה לרגיעה בשוק הנדל"ן. לפי הממצאים החדשים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשלושת החודשים הראשונים של השנה נרכשו ברחבי הארץ 5,720 דירות חדשות – מדובר בירידה של 7.2% בהשוואה לתקופה מקבילה ב- 2013.

ירידה בביקוש על דירות חדשות
בהלמ"ס מציינים כי ירידה בביקוש לדירות חדשות נובעת מסיבות רבות ולא בהכרח מהצעדים לצינון השוק עליהם הכריזה הממשלה, כוללה ההודעה על מתן פטור ממע"מ על דירות חדשות עד 1.6 מיליון שקל.

מחוז חיפה הוביל את מגמת הירידה עם 19% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. במחוז המרכז נרשמה ירידה של 8% ובמחוז הדרום – 4%. לעומת זאת, מחוז הצפון הציג עלייה של 13% ומחוז תל אביב – 6%. מחוז ירושלים נותר ללא שינוי.

עלייה במלאי דירות חדשות
מלאי הדירות החדשות נכון לסוף מרץ 2014 היה גבוה ב- 4.6% בהשוואה לשלושת החודשים הראשונים של 2013. מחוז הצפון רשם את הגידול החד ביותר – 40%. במחוז ירושלים נצפתה עלייה של 13% ובמחוז חיפה – עלייה של 4%. לעומת זאת במחוז הדרום ותל אביב נצפתה ירידה במלאי הדירות בשיעור של כ- 2%.

ההחזר החודשי של משכנתא ירד
לצד הנתונים אודות ירידה בביקוש ובמכירות של דירות חדשות, פרסם בנק ישראל כי בחודש מרץ שיעור החזר החודשי הממוצע של משכנתא ירד מ- 30.2% בתקופה המקבילה אשתקד ל- 27.3%. אך לאופטימיות עדיין אין מספיק מקום.

בנק ישראל פרסם גם כי ההחזר החודשי של הלווים בישראל מהווה 40%-50% מההכנסה. במצב המתוקן ההחזר אמור לא לעבור את רף ה- 30%.