הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת-גן טוענת שטעתה כשאישרה תוכנית בנייה

הוועדה המקומית מונה את המצגים שאינם נכונים שהציג בפניה הקבלן, אשר הביאו לכך שטעתה כאשר אישרה את התוכנית, ודורשת שוועדת הערר תחזיר את התוכנית אליה

עורכי הדין ורד כהן ורענן בר-און

עורכי הדין ורד כהן ורענן בר-און

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת-גן דורשת שתוחזר אליה תוכנית לבניה של עשרות דירות חדשות שאושרה על ידה, כדי שתבחן מחדש את התוכנית. זאת, שכן לטענתה של הוועדה המקומית היא טעתה כאשר אישרה את התוכנית.

תחילתה של הפרשה באישור שנתנה הוועדה המקומית לתוכנית בנייה לפי תמ"א 38 ברחוב עלומים ברמת-גן.

לאחר שאושרה התוכנית, הגישו עורכי הדין ורד כהן ורענן בר-און, מטעמו של אחד מבעלי הדירות, ערר על החלטה של הוועדה המקומית שאישרה את התוכנית. עורכי הדין בר-און וכהן טענו, שאישור התוכנית נעשה לאור הטעייה של הקבלן את הוועדה המקומית, כאשר הציג בפניה נתונים לא נכונים.

בתחילה, התנגדה הוועדה המקומית לעמדתם של עורכי הדין בר-און וכהן, וביקשה שוועדת הערר לתכנון ולבנייה מחוז תל-אביב תדחה את הערר שהגישו ותיתן תוקף לתוכנית הבנייה.

בימים אלה קיבלה הוועדה המקומית את עמדתם של עורכי הדין ורד כהן ורענן בר-און, ופנתה לוועדת הערר בדרישה כי תוחזר לוועדה המקומית תוכנית הבנייה. הוועדה המקומית טוענת, שנפלה טעות בהחלטתה שאישרה את התוכנית לבניית עשרות דירות חדשות.

הוועדה המקומית מונה את המצגים שאינם נכונים שהציג בפניה הקבלן, אשר הביאו לכך שטעתה כאשר אישרה את התוכנית, ודורשת שוועדת הערר תחזיר את התוכנית אליה, לוועדה המקומית, על מנת שזו תבחן את התוכנית מחדש לאחר שהקבלן יתקן את כל המצגים הלא נכונים שקיימים בתוכנית.

עורכי הדין ורד כהן ורענן בר-און הביעו סיפוק רב מהעובדה, שהוועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת-גן קיבלה את עמדתם וחזרה בה מהאישור שנתנה לבניית עשרות יחידות דיור ברחוב עלומים ברמת-גן.