דירות להשכרה – הדרכים לקבלת פטור ממס

כשהריבית בבנק כמעט אפסית רבים ממשקיעי ההון פונים לשוק הנדל"ן. הם רוכשים דירות להשכרה ונהנים ממינוף רווים. השאלה – מי זכאי לקבל פטור ממס הכנסה?

דירות להשכרה, סונול, חלון, דלק

פטור ממע"מ על דירות להשכרה

דירות להשכרה הן האופציה המועדפת כיום על משקיעי הון רבים. עם זאת, כדי להרוויח תשואה נאה מהשכרה, המחושבת בהתאם למסלולי פטור ממס שמקבלים המשכירים. לכן, נושא של דירות להשכרה חייב להיבדק בהתאם להוראות מס הכנסה.

דירות להשכרה – השוכר זכאי פטור
משכיר הדירה זכאי לפטור ממס רק בתנאי אחד – כשיש בידו מסמך עם חתימת שוכר הדירה המאשר כי הדירה אכן משמשת לו למגורים בלבד והוא לא מציג לרשויות המס את דמי השכירות כהוצאה של העסק. לעיתים קורה שהשוכר משתמש באחד החדרים בדירה לצורכי עבודה ומכניס את דמי השכירות להכנסות של העסק.

דירות להשכרה – כל המסלולים
בחוק הישראלי קיימים מסלולים שונים לחישוב ותשלום מס עבוד דירות להשכרה לצורך מגורים ולמתן פטור למשכירים.

הכנסה מהדירה לא נחשבת להכנסת העסק
תשלום מס בגובה של 10% על דמי השכירות השנתיים. מתאים למי שההכנסה מהדירה אינה נחשבת לעסק – המסלול הוא ללא תקרה וללא זכות לניכוי הוצאות.

הכנסה מהדירה היא הכנסה של העסק
במקרה שהכנסות הדירה הן גם ההכנסות של העסק, יש להגיש דיווח עליהן כהכנסות מעסק בניכוי כל ההוצאות הנלוות.

חישוב מס מלא להכנסה פסיבית
מסלול נוסף המתייחס להכנסות – חישוב מס מלא להכנסה פסיבית. כאן יש להגיש גם הוצאות פחת, הוצאות שיפוצים וריביות.

רווח שנתי
מסלול לחישוב הרווח השנתי לאחר ניכוי פחת רעיוני לפי שווי הדירה שמוצהרת במס רכוש. אם הדירה הייתה מושכרת במשך כל השנה אפשר להצהיר על פחת של עד 2%. במידה והדירה נרכשה עד שנות ה- 80 הפחת ייחשב משווי הדירה שנרשם בשנות ה- 80.

עד 4,500 שקל בחודש
מסלול עם תיקרה עד 4,500 שקל לחודש דמי השכירות. במידה ודמי השכירות אותם אתם מקבלים מהדירה נמוכים מהסכום הזה, המסלול הזה עדיף על הקודם ועלול לחסוך למשכיר לפחות 5,000 שקל בשנה.